Svenska Flyttföretagareförbundet

S3F är ett förbund som arbetar för att höja medlemsföretagens och hela branschens status.

Alla vinner på ett starkare S3F
– kunderna, medlemsföretagen och hela samhället.

I denna angelägna uppgift ingår kontinuerliga kontroller för att verifiera att medlemmarna följer de lagar och bestämmelser som gäller för vår bransch.  Men det handlar också om långt mer än så.

S3F jobbar även aktivt med miljö- och kvalitetsfrågor. Vi kan ge råd och tips om hur medlemsföretaget utifrån sin seriösa grund kan utvecklas ytterligare – och bli ännu bättre.

Vi erbjuder därför många möjligheter till grund- och vidareutbildning, och t.ex. till certifiering enligt FR2000.

fr2000_banner
sok_banner