S3F har valt att inte kalla ett företag som auktoriserad transportör, bara för att företaget är medlem i förbundet.

Vi anser att det viktiga är att utförande personal är auktoriserad, dvs att de har den utbildning som krävs för varje enskilt moment, samt att de anger sin identitet.

Här delas de olika auktorisationerna upp enligt följande;
Lärling, Expressarbetare, Packmästare, Chaufför, Exportpackmästare, Arbetsledare.

För att få denna auktorisation anordnar S3F kurser i respektive ovanstående yrkesgrupp, om inte personalen redan har intyg på  utbildningen.

Efter genomgången utbildning erhåller man ett diplom och ett id-kort där det framgår vilken yrkesgrupp man blivit auktoriserad för.

För att ett medlemsföretag skall bli auktoriserad krävs att den personal som utför arbetena är utbildad. Med personal menas de som utför uppdraget, oavsett om det är inhyrd, eller av företaget egen anställd personal. Det krävs dessutom att företaget gett S3F sitt medgivande att kontrollera att skatter och övriga lagstadgade avgifter betalats i god ordning och att de förbinder sig att följa de för branschen gällande lagar och paragrafer.