En växande skara
– med en växande insikt.

Syftet med förbundet är att genom utbildning av personal och kontroll av flyttföretagen säkerställa en hög nivå av trygghet och kvalitet för kunderna, när de anlitar ett av våra medlemsföretag.

S3F gör kontinuerliga kontroller avseende skulder och betalningsanmärkningar, för att kunna garantera att en auktoriserad transportör är detsamma som en seriös sådan.

S3F´s syn på flyttbranschen

Privatpersoner, stat och kommun, privata företag och organisationer har i allt större utsträckning börjat reagera. Att anlita ett företag som inte arbetar seriöst kan bli dyrt inte bara för upphandlarna, utan för hela samhället.

Dessa oseriösa företag har nästan alltid dålig ordning och reda på sina papper. Och ofta är deras s.k. företag inte registrerade. De jobbar dessutom med svart arbetskraft. Vilket gör att hela samhället får lida av att skatteintäkter uteblir. Risken för olyckor ökar också, av olika skäl – som t.ex. dålig utbildning och dåligt servade fordon.

Även om flytten med det oseriösa företaget går bra
– så är du ändå en förlorare.

Också i de fall då flytten med det oseriösa företaget gick bra, och du tjänar några hundralappar eller fler, så är du ändå en förlorare. Eftersom du, i större eller mindre utsträckning, bidrar till att bygga på ett gigantiskt berg. Ett berg av svarta pengar, till ett värde av åtskilliga miljarder kronor. Svarta pengar, som naturligtvis kommer från många olika branscher!

Låt oss tillsammans bidra till en bättre flyttbransch!