S3F kan erbjuda ett brett utbud av olika utbildningspaket.

Målet med våra utbildningspaket är att ge personalen inom flyttbranschen den kompetens som S3F, branschen och våra kunder kräver. Detta innebär även att man aktivt deltar i det systematiska arbetet för en bättre arbetsmiljö (SAM).

S3F kan erbjuda följande utbildningar:

S3F – Expressarbetare

Kursen inriktas främst till de som är nya i yrket. I utbildningen ingår bland annat ergonomi/lyftteknik, hantering av selar, hantering av pirror och andra hjälpmedel men även första hjälpen (L-ABC).

S3F – Packmästarutbildning

Kursen ger deltagaren en god inblick och kunskap i hur ett hem, kontor, arkiv eller bibliotek packas. Tonvikten ligger på packning och emballering av ömtåligt gods. Kursen innehåller även genomgång av de allmänna villkor som gäller för flyttuppdrag, samt försäkringsvillkor.

Du som genomgår denna får veta det mesta du behöver om packning. Det är mycket att ta hänsyn till – när flyttuppdragen kommer från varierande typer av arbetsplatser och privata hushåll.

  • Vi informerar även om emballering och olika försäkringsalternativ.
  • Och går sedan igenom utrustning och hjälpmedel i arbetet och förklarar vad man bör tänka på för att välja rätt.

Paketet innefattar även föredrag om och kring hjälpmedel och utrustning – och om hur var och en själv t.ex. kan kontrollera bärigheten.

S3F – Lättare hantering av tyngre gods

I denna utbildning lär sig deltagaren på ett lättare sätt att hantera tyngre gods såsom, arkivskåp, pianon, kassaskåp och andra föremål. Tonvikt ligger på hjälpmedelsanvändning som tungpirror, amerikanare och trappklättrare.

Nästa moment är Arbetsmiljöverkets föredrag om arbetsmiljölagen och dess innehåll. Därpå tar vi upp ämnet ”olyckor” och förslag till åtgärder för att förebygga. Dessutom behandlas den många gånger så svåra frågan: Vem bär ansvaret om olyckan trots allt händer?

Kursen avslutas med att vi tittar tillbaka på hur man hanterar olika typer av gods, men nu med fokus på olika material.

Övriga S3F utbildningar

Utöver nämnda utbildningspaket kan S3F erbjuda följande utbildningar:

  • Arbetsledarutbildning
  • Trafiksäkerhetsutbildning
  • Sparsam körning

S3F kan också vara behjälpliga i framtagandet av företagsspecifika utbildningspaket.

För mer information kring S3F:s utbildningspaket, kontakta oss på: info@s3f.se